Förrätt

Key stick Dött batteri surrande ljud
Vad är orsaken till brummande ljud från startmotorn?Varför surrar min bil när jag vrider på nyckeln?Kan en dålig start låta som ett urladdat batteri?V...
Ingen start utan svängning
Startmotorn kommer inte att vevas Om inget händer när du vrider tändningsnyckeln till "Start" -läget betyder det att startmotorn inte vänder motorn. O...
Lång vev / hård start efter att ha sittat över natten
Varför startar inte min bil efter att ha satt över natten?Vad som orsakar lång vevning?Kan en dålig start orsaka en lång vev?Varför startar inte bilar...
När började Ford sätta startmagneten på startmotorn istället för på skärmen?
Hur vet du om det är startmotorn eller solenoiden?Har alla förrätter solenoider?Är startmagnetens del av startmotorn?Kan du kringgå en startmagnet?Hur...
Ingen vev, inget klick
Strålkastare börjar vita och ljusa, när du försöker starta motorn händer ingenting, ingen klirr, ingen vev och strålkastarna blinkar lite. Detta betyd...
2002PT Cruiser intermitterande problem med start / vevning
Vad som orsakar intermittent bilstart?Kan startproblem vara intermittenta?Vad skulle få en PT Cruiser att inte starta?Vad är tecken på en dålig soleno...
Startmotorn kopplar inte in
Om du bara hör ett surrande ljud som att startmotorn snurrar utan att påverka motorn, är solenoiden antingen trasig, eller så finns det ett problem me...
Bilen startar inte och ger högt slipande ljud när den försöker starta den, bifogad video
Varför stör min bil när jag försöker starta den?Kommer en dålig starter att slipa ljud?Hur låter en döende starter?Hur låter en dålig startmagnet?Hur ...
startmotor eller något annat?
Vilka är symtomen på en felaktig startmotor?Vilka är typerna av startmotor?Hur kontrollerar du en startmotor?Hur vet du om det är förrätten??Hur vet d...